Şartlar ve koşullar

dincarchitect.com

Şartlar ve koşullar

MADDE 1 – AMAÇ

Bu Genel Satış ve Kullanım Hüküm ve Koşulları (GTC ve GTU), DA Studio'nun hizmetlerini kullanıcı müşterilerine sağladığı hüküm ve koşulları tanımlamayı amaçlamaktadır. Web sitesi aracılığıyla DA Studio ile Kullanıcı İstemci arasındaki hizmetlerin sağlanmasını yönetirler. www.dincarchitect.com ve varsa, diğer çelişkili belgelerden üstün olacaktır. DA Studio, 3D görüntü oluşturma ve dijital hizmetler konusunda uzmanlaşmış bir şirkettir. Kayıtlı ofisi Paris, Fransa ve Türkiye'de bulunmaktadır. Kullanıcı Müşteri daha önce bir fiyat teklifini açıkça kabul ederek bu Genel Satış ve Kullanım Hüküm ve Koşullarını kabul etmedikçe, hiçbir Hizmet siparişi kaydedilemez veya işlenemez. Bu kabul, teklifin kendisini imzalayarak veya aynı yollarla (örn. E-posta) alınan teklife e-posta yoluyla olumlu bir yanıt vererek ifade edilebilir. Genel Satış ve Kullanım Hüküm ve Koşullarını kabul ederek, Kullanıcı Müşteri bunları kayıtsız şartsız ve tam olarak kabul eder.

MADDE 2 – TASARIMCI TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLER

3D görüntülerin oluşturulması ve dijital hizmetlerin sağlanması. Tasarımcı, hizmetlerini teklifte belirtilen şartlara göre yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı Müşteri, Tasarımcının talep ettiği şekilde projelerinin tamamlanması için gerekli tüm bilgileri Tasarımcıya sağlayacaktır.

MADDE 3 – TASARIMCININ SORUMLULUĞU

Tasarımcı, bu GTC ve GTU aracılığıyla, varsa, spesifikasyonlarda veya Müşteri ve Tasarımcı tarafından onaylanan fiyat teklifinde belirtilen hedeflere ulaşacağını garanti eder.

MADDE 4 – KULLANICI MÜŞTERİ SORUMLULUĞU

4.1 – Kullanıcı İstemci tarafından sağlanan ve tasarımcının görevlerini yerine getirirken kullandığı görseller ve diğer bilgiler, telif haklarına ilişkin hususlar da dahil olmak üzere, tamamen ve münhasıran Kullanıcı İstemci'nin sorumluluğundadır.

4.2 – Kullanıcı Müşteri, Tasarımcıya ilgili mevzuata uygun, sadık, kaliteli ve uyumlu veriler sağlamayı taahhüt eder.

4.3 – Kullanıcı İstemci, bilgisayar, dosya ve özgürlüklere ilişkin tüm yasal ve düzenleyici hükümlere uymayı taahhüt eder.

MADDE 5 – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1 – Kullanıcı İstemci, işbu GŞK'yı ve GTU'yu kabul ederek, DA Studio'ya üretilen görüntülerin yanı sıra Kullanıcı Müşteri tarafından sağlanan görüntüleri üçüncü taraflarla iletişim amaçları için kullanma yetkisi verir. Bu nedenle, DA Studio, diğer şeylerin yanı sıra, hizmetlerini tanıtmak için (istisnasız olarak) bu görüntüleri web sitesinde, reklam materyallerinde, sosyal medyada ve diğer tüm iletişim ortamlarında dağıtmaya yetkili olacaktır.

5.2 – Ancak, gerekli görüldüğünde, Kullanıcı İstemci, basit bir sözlü talep yoluyla veya bir gizlilik maddesini imzalayarak DA Studio'dan bu yetkiden feragat etmesini talep etmekte özgür olacaktır.

MADDE 6 – ÖDEME

6.1 – Kullanıcı Müşteri, verilen hizmetin kalitesini test etmek için ilk siparişi sırasında herhangi bir depozito ödemeyecek ve vergiler hariç 300 €'ya kadar yalnızca sonuçtan memnun kaldığı siparişini gerçekleştirecektir. Vergiler hariç 300 €'yu aşan herhangi bir sipariş için, Kullanıcı Müşteri kalan miktarın tamamını ödeyecektir.

6.2 – Sonraki siparişlerde fatura peşin olarak ödenecektir. Sadece ödeme alındıktan sonra talep edilen üretim başlatılacaktır.

6.3 – Memnun olmayan bir müşteri, ön ödeme yaptıktan sonra bile siparişi için (herhangi bir gerekçeye gerek olmaksızın) geri ödeme talebinde bulunabilir. Bu iadeyi en geç 72 iş saati içinde alacaklardır.

MADDE 7 – HİZMET SAĞLAYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ – SORUMLULUĞU

DA Studio, yalnızca Kullanıcı Müşteri tarafından sağlanan verilere dayalı olarak ve onların sorumluluğunda simülasyon görselleri sağladığından, Kullanıcı Müşteri, mal sahibi veya alıcı tarafından teknik çözümlerin seçilmesine veya uygulanmasına hiçbir şekilde dahil olduğu kabul edilemez. mülkiyet ve bu konuda herhangi bir sıfatla sorumlu tutulamaz.

Aynı şekilde, bu GTC ve GTU aracılığıyla DA Studio, perspektif ortakları tarafından kullanılan modelleme ve işleme yazılımları üzerinde sahip olunan lisanslardan sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı İstemci, DA Studio tarafından sunulan hizmetin projenin teknik fizibilitesini içermediğini açıkça kabul eder.

Bu nedenle, Kullanıcı Müşteri, DA Studio tarafından üretilen görsel simülasyonlara dayalı olarak seçilen çözümlerin fizibilitesini sağlamak için bir sanat uzmanının hizmetlerini aramayı taahhüt eder.

Bu nedenle, DA Studio tarafından sağlanan hizmetten kaynaklanan teklifi uygulamak isteyen Kullanıcı Müşteri veya temsilcisi, gerekli tüm teknik çalışmaları yapmayı taahhüt eder ve DA Studio'ya başvurmadan tüm yasal, düzenleyici ve idari yükümlülüklerin şahsi sorumluluğunu üstlenir.

Aynı şekilde DA Studio, 3 Ocak 1977 tarihli ve 77-2 sayılı Mimarlık Kanununun 3. Maddesi anlamında bir mimari projenin gerçekleştirilmesine müdahil sayılamaz.

Her halükarda, bu GŞK ve GTU aracılığıyla, DA Studio'nun zararlara ilişkin yükümlülüğü, Kullanıcı Müşteri tarafından fiilen ödenen siparişin toplam tutarına tekabül eden bir tutarı aşamaz.

MADDE 8 – KİŞİSEL BİLGİLER

8.1 – Veri Koruma DA Studio, gizliliğe saygı gösterilmesine büyük önem vermektedir. Web sitesini kullanarak www.dincarchitect.com ve/veya bir hesap oluşturarak, Kullanıcı Müşteri, kişisel verilerinin DA Studio tarafından yürürlükteki yasalara ve Gizlilik Politikası hükümlerine uygun olarak işlenmesini onaylar ve kabul eder.

8.2 – İstatistiksel İşleme Kullanıcı Müşteri, DA Studio'nun verilerini istatistiksel amaçlarla kullanma ve anonim hale getirildikten sonra ilgili istatistiksel sonuçları herhangi bir üçüncü tarafa devretme veya devretme hakkına sahip olduğunu kabul eder.

8.3 – Telefon Talebi Vazgeçme Listesi Siparişlerini işlemek için Kullanıcı Müşterinin telefon numarasını almamız gerekirse, telefonla talep için "Bloctel" devre dışı bırakma listesine kayıt olma hakları konusunda onları bilgilendiririz. Fransız Tüketici Kanunu'nun L223-1 Maddesinde. Bu listeye şu adresten ulaşılabilir: www.bloctel.gouv.fr.

MADDE 9 – TEKLİF DIŞINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE TALEPLER

Bir odanın tefrişatında veya dekorasyonunda önemli değişiklikler veya ek alanların eklenmesi gibi, Kullanıcı Müşterinin ilk fiyat teklifinde yer almayan her türlü talebi, yalnızca anlaşmadan sonra gerçekleştirilecek olan ek bir fiyat teklifine tabi olacaktır. iki parti de.

MADDE 10 – ANLAŞMAZLIKLAR

10.1 – Taraflar arasında işbu sözleşmenin yorumlanması, ifası veya feshi ile ilgili zorluklar veya anlaşmazlıklar çıkması halinde, taraflar işbu sözleşme ruhuna uygun olarak dostane bir çözüm aramayı kabul ederler.

10.2 – Bu genel satış ve kullanım şartları ve koşulları Fransız yasalarına tabidir ve taraflar arasında bunların yorumlanması, ifası veya feshi ile ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir ihtilaf veya anlaşmazlık, Paris Ticaret Mahkemesinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

Empowering your vision with groundbreaking solutions. Dare to dream!