Yasal bilgi

dincarchitect.com

Yasal bilgi

Sertifikalı Yasal Bilgiler

Ticaret ve Şirketler Siciline SIRET 298 088 65 76 numarası ile kayıtlıdır.

KDV kimlik numarası: 0 298 088 65 76 000 01

Telefon numarası: +33 7 61 12 28 01

Veri Koruma ve Gizlilik

Toplanan bilgiler, yalnızca Machou Pichou web sitesinin kullanımına yönelik bilgisayar işlemesine tabidir ve hiçbir koşulda üçüncü şahıslara ifşa edilmeyecektir.

6 Ocak 1978 tarihli değiştirilmiş “Verilerin Korunması ve Bilgi Edinme Özgürlüğü” yasası uyarınca, bizimle iletişime geçerek kullanabileceğiniz, sizinle ilgili bilgilere erişme ve bunları düzeltme hakkınız vardır. info@dincarchitect.com Ayrıca meşru nedenlerle verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz.

Fikri mülkiyet

Fikri Mülkiyet Kanunu'nun L 112-3 Maddesi hükümleri uyarınca, web sitesinin tüm unsurları, web sitesi işletmecisinin veya hak sahibinin açık izni olmaksızın herhangi bir ortamda kısmen veya tamamen çoğaltılamaz. yasal işlem.

Empowering your vision with groundbreaking solutions. Dare to dream!